نازنین

من خودم هستم ویک حس غریب که به صد عشق و هوس می ارزد
غرق نفرتم از تو

 

آتش را روشن کردی ، می بینی که زبانه گرفته است ، اما چرا نزدیک نمی شوی؟
شاید می ترسی که بسوزی !
چطور زمانی که حرف از سوختن من بود می گفتی حکمت است ،
اما اکنون که زمان سوختن توست ، پا پس کشیده ای ،
دیدم رسم وفاداری را ،
دیدم که به چه راحتی سوختنم را دیدی و دم نزدی ،
دیدی که چه زیبا سوختم در آتشی که نه گلستان بود و نه سرد ،
 
داغ بود ، داغ داغ داغ!!!
هر چند که تو هیچ وقت طعم حرارت را نچشیدی!!!
چه شهامتی به خرج می دهی اکنون...
اما امروز دیر است برای نزدیک شدن به آتش !
شاید دیروز که سازم را شکستم باید از من دوری می کردی!!!
 باز هم بخند!!!
دیدی که خنده هایت را بی جواب نگذاشتم ...
شاید این را شهامت ندانی!
اما همین که برای من شجاعت است کافیست ...
سازم را شکستم!
 همان که نیمی از عمرم را در پی آموزشش بودم ، و نیم دیگر را در پی نواختنش...
نمی توانی بگویی که سازم را ، رفیق سالیانم را دوست نداشتم!!!
زمانی که سازم را شکستم ، خودم را نیز شکستم !
سازم را دو تکه کردم و خودم را هزاران تکه...
حال از من دوری کن تا تو را نیز نشکسته ام!
غرق نفرتم از تو، و این را هرگز فراموش نکن...!!!!!!!؟؟؟؟؟؟
 
+نوشته شده در 6 / 11 / 1393برچسب:,ساعت9:5توسط نازنین جون |
فروش ترانه
سلام دوستان خوبم من یه وبلاگ دیگه هم دارم که خوشحال میشم بهش سربزنید ک تو اون وبلاگم ترانه هامو به فروش گذاشتم www.foroshetarane.loxblog.com
+نوشته شده در 25 / 9 / 1393برچسب:,ساعت11:54توسط نازنین جون |
کبریتی را هم روشن نمیکنم

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

 

روزی با خود فکر میکردم اگر او را با

 

 غریبه ای ببینم شهر را به آتش میکشم،

 

اما الان

 

حاضر نیستم

 

کبریتی روشن کنم تا ببینم او کجاست...

+نوشته شده در 26 / 8 / 1393برچسب:,ساعت10:19توسط نازنین جون |
ادعای عاشقی مکن

دست روی دلم مگذار....

پا که گذاشتی بس است......

+نوشته شده در 1 / 11 / 1392برچسب:,ساعت14:53توسط نازنین جون |
زیر باران که سهل است

زیر باران که سهل است.....

 

زیر آوار هم که باشم....

"به"

"یادت"

" نیستم"

 

 

 

 

 

+نوشته شده در 25 / 10 / 1392برچسب:,ساعت17:0توسط نازنین جون |
ترجیح میدهم

دود را.....

هزاران هزار بار.....

" به تو ترجیح میدهم"

کمرنگ است....

اما......

دو رنگ نیست!

+نوشته شده در 25 / 10 / 1392برچسب:,ساعت17:0توسط نازنین جون |
وخدایی که دراین نزدیکیست...

ارتحال جانسوز پاپ ژان پل دوم بر همه پلهای جهان تسلیت باد
از طرف ۳۳ پل. پل خواجو. پل سید خندان. پل چوبی. جمعی از پلهای عابر پیاده و پل صراط

+نوشته شده در 11 / 9 / 1392برچسب:,ساعت10:40توسط نازنین جون |
دیدار به قیامت

مشكے بـہ تـטּ كنيد 

 

عزا گرفتـہ ام ..

 

 براے مرگ يكـ احسآس

 

احسآسے بـہ بزرگے يكـغرور لـہ شده 

 

بـہ زير خیانت  هاے يكـ عشق دروغيـטּ

 

اينجا ..

 

در خلوتگاه ايـטּ عشق 

 

صداے شيونهاے دردناكم 

 

صداے نفريـטּ هاے ايـטּ دل شكستـہ ام

 

روزے بـہ گوشت خواهد رسيد .. 

 

ايـטּ صدا را ..

 

دست سرسخت سرنوشـت بـہ گوشت مے رساند 

 

براے زجرهاے ايـטּ قلب سوختـہ ام 

 

براے هر نفس كـہ با مرگ كشيدم .. 

 

براے تكـ تكـ ثانيـہ هاے تنهايے ام 

 

و براے غرور شكستـہ ام .. 

 

ديدار بہ قيامت عزیز لعنتے ...

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

+نوشته شده در 23 / 6 / 1392برچسب:,ساعت12:11توسط نازنین جون |
ارام باش

 

 

 

 

 

+نوشته شده در 23 / 6 / 1392برچسب:,ساعت11:40توسط نازنین جون |
نگویید

بــه مـــن نـگوییــد دوستت دارمحـتے اگــر روزے الـتمآستآن کــردم


 
اگـــر لبخنـــد زدماگـــر گــریستـم 


اگــر مــرآ بــه خآک هـم ســپردنـد

 

این دو کلمــــه را بــرایـم تکــــرار نـکنید

 
مـے شــکنمـ


فــــــرو مے ریـــزم

  

بـــــاور میکنــــــــــم ضربه اش را میــــــخورم


بـــه مـــن نگوییــد ...!

 

 

+نوشته شده در 23 / 6 / 1392برچسب:,ساعت7:53توسط نازنین جون |